När vätska inte är tillåten

detexAn2
För särskilda projekt
miljövänlig brandbekämpning

PREMIUM-nivå intert gasbrandsläckning

Särskilda tillämpningar

detex An2
Gasformiga system för argon och kväve

Inert gas: Human- och miljösäker

Typ av skydd:
Serverrum, elskåp, datacenter, gruvgårdar för utvinning av kryptovaluta och andra tillämpningar

Vad gör An2 brandbekämpning unikt?

 • Ingen elektricitet krävs
 • Inget tryck
 • Lågt underhåll
 • Ultrasnabb upptäckt och släckning
 • Riktningsventil
 • Dubbel gas - Argon och kväve
 • Tysta munstycken
 • Argon | Kväve
 • Segmentering av zoner
 • Supersnabb släckning
 • Vi utformar och tillverkar specialprojekt och OEM-system

Vänligen vänta medan flippboken laddas. För mer relaterad information, vanliga frågor och problem hänvisar vi till DearFlip WordPress Flipbook Plugin Hjälp dokumentation.

Gasformigt system Brandskydd

- Branddetektering sker med hjälp av vår Spy Thermo Sensitive-teknik.
- 1 linje för detektion och släckning
- Varje skåp skyddas individuellt
- Systemet kan aktiveras oberoende på den plats där det brinner tack vare det utvecklade riktningsventilsystemet protecfire.

Brandskydd för serverrum och elskåp där vätskor inte får förekomma.

Skydd av flera skåp med 1 system

Serverrum | Elskåp | Gårdar för utvinning av kryptovaluta | Datacenter