protecfire GmbH - logotyp - Brandsläckning

DÄR INGEN ANNAN NÅR FRAM!

Brandsläckningssystem för vindkraftverk

vds fire suppression - brandskydd VdS
brandskyddssystem för vindkraftverk

BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM FÖR VINDKRAFTVERK

"Verksamheten avbröts i cirka 150 dagar och den totala förlusten uppgick till cirka 2 miljoner euro."

Ditt skydd, din vinst!

 • Skydd mot total förlust av vindkraftverken
 • Kortare stilleståndstider
 • Större acceptans från investerare
 • Vindkraftverkens försäkringsbarhet
 • Fördelaktigare försäkringspremier
 • Undviker skador på bilden
 • Byggnadsförhållanden, t.ex. i skogsområden.
 • Skydd av miljön
 • Väsentliga komponenter i systemet i vindkraftverk
 • Behållare för släckmedel med intern styrenhet
 • Pneumatiska utlösningselement
 • Munstycken för finsprutning
 • Kontrollventiler
 • Utformning av släckningskonceptet
 

Vid utformningen av släckningskonceptet ligger fokus inte på att skydda nacellen som ett område utan på att skydda enskilda objekt. I vindkraftverk ska följande kritiska punkter skyddas:

 • Kontrollskåp
 • Transformers
 • Generatorer / slipring
 • Bromsar och kopplingar
 • Hydraulik

Bränder kan på så sätt upptäckas snabbt och effektivt så att brandkällans spridning förhindras i det inledande skedet.

vds fire suppression - brandskydd VdS

Vårt brandskydd med Fine Spray är certifierat för att skydda:

Rum/Installation vindkraftverk

 • Nacelle med generator, transformator, hydraulsystem, växellåda, broms, azimutdrift.
 • Nav med pitchdrift och generator, i förekommande fall
 • Förhöjda golv med oljesump och kabel- och elinstallationer.
 • Central elkraftstation, ställverk (utan transformator)
 • Tornbas/plattform med tillgängliga installationer, i förekommande fall.

Installationsskydd, t.ex,

 • Kontrollskåp, omformarskåp, kopplingsskåp (LV/MV), slutna
 • Transformator
 • Kontrollskåp, omformarskåp, kopplingsskåp (LV/MV), öppna
 • Hydrauliskt system, öppet

Funktionalitet och drift av ett släckningssystem för finspray

Släcksystemet aktiveras automatiskt av en pneumatisk utlösare vid en kritisk temperaturökning (t.ex. 30° över den högsta förväntade driftstemperaturen). Vårt brandsläckningssystem är ett finspray-släckningssystem som använder speciella munstycken för att spruta släckmedlet som en fin dimma.

Den valda droppstorleken är tillräckligt stor för att dropparna ska ha tillräcklig rörelseenergi för att nå brandkällan. Detta är särskilt viktigt i vindkraftverk eftersom det kan finnas luftströmmar i nacellen som hindrar detta.
Dimdrypternas enorma reaktionsyta i förhållande till mängden släckmedel gör att branden snabbt berövas en stor del av sin energi. Temperaturnivån sjunker därför snabbt, vilket förhindrar att branden antänds på nytt. Kyleffekten stör de termiska reaktionsförhållandena i brandområdet och minskar därmed reaktionshastigheten så att branden släcks.

Förutom kylningseffekten har finspraytekniken också en kvävande effekt, vilket är fallet med brandsläckning med fin vattendimma.

För att förstärka den beskrivna släckningsverkan innehåller släckmedlet en skumbildande tillsats. Syftet med detta är att uppnå större vidhäftning och därmed en mer framgångsrik släckning av de brinnande materialen. Denna blandning spelar en avgörande roll för systemets effektivitet vid särskilda risker i områden där det finns brännbara vätskor.

Fördelar med ägande:

 • VdS godkänt 
 • Inget tryck
 • Ingen elektricitet
 • (nästan) underhållsfri
 • Ultrasnabb upptäckt och släckning
 • Hybridsystem (vätska/gas)
 • Fungerar i alla vinklar och positioner
 • Inga falska larm - tack vare den patenterade spiondetektorn
 • Robust brandsläckningssystem (temperaturer från -30ºc till 80ºc)

BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM FÖR VINDKRAFTVERK:

Gå till rekommenderad produkt:

Firespy har utvecklats tillsammans med ledande tillverkare av vindkraftverk och är ett beprövat och tillförlitligt system.

Gå till rekommenderad produkt:

Skydda mer än ett fack med samma tank med riktningsventiler.
Elskåp | Vätgas- och elbussar | Vindkraftverk |andra