hög
säkerhet
hög
säkerhet
hög
säkerhet

BRANDSKYDDSLÖSNINGAR FÖR VINDKRAFTANLÄGGNINGAR

VARFÖR SKALL MAN HA BRANDSKYDD?

 • Skydd för totalförlust av vindkraftanläggningar
 • Mindre stilleståndstider
 • Högre acceptans hos investerare
 • Lättare att försäkra anläggningarna
 • Billigare försäkringspremier
 • Undvika imageskador
 • Konstruktionskrav t.ex. i skogsområden
 • Skonar miljön

Väsentliga komponenter i ett system för vindkraftanläggningar

 • Släckningsmedelsbehållare med inuti liggande styrenhet
 • Pneumatiska utlösningselement
 • Finsprutmunstycken
 • Styrventiler

Utformning av släckningskonceptet

Vid utformning av släckningskonceptet betraktas gondolen inte som rumsskydd, utan objektsskyddet ställs i förgrunden. Följande neuralgiska punkter har framkommit som skall skyddas i vindkraftanläggningar:

 • Kopplingsskåp
 • Transformator
 • Generator/släpring
 • Broms och koppling
 • Hydraulik

Bränder kan alltså åtgärdas målinriktat och effektivt, så att spridningen av brandkällan undviks i den inledande fasen.

Fördelar

 • Lätt installation för nya anläggningar och för befintliga anläggningar
 • Litet platsbehov för släckningsmedlet genom ett selektivt släckningskoncept
 • Exakt och ultrasnabb branddetektering genom patenterad branddetekteringselemente
 • Kräver ingen extern strömförsörjning
 • Funktionsdugligt också under extrema förhållanden (Förorening av olja, damm, farliga klimat)
 • Nästan underhållsfritt – Underhåll kan genomföras av egen servicepersonal
 • Trycklöst i driftsklart tillstånd
 • Acceptans hos ledande tillverkare av vindkraftanläggningar

Funktion och arbetssätt i en släckningsanläggning med finsprutning

Släckningssystemet aktiveras automatiskt ifall av en kritisk temperaturökning (t.ex. 30 grader över max. förväntad driftstemperatur) med hjälp av pneumatisk utlösning. Vid våra brandbekämpningssystem rör det sig om en släckningsanläggning med finsprutning, som sprider ut släckningsmedlet som består av vattendimma med hjälp av speciella munstycken. Droppstorleken väljs fortfarande så att dropparna har tillräcklig kinetisk energi, för att nå fram till brandkällan. Särskilt för vindkraftverk är väldigt viktigt eftersom motsvarande luftströmmar kan förhindra detta i gondolen.

Tack vare den till släckningsmedelsmängden enorma reaktionsytan hos dropparna, försvinner snabbt stora mängder energi från branden. På så sätt sänks temperaturnivån snabbt, varvid en återtändning nästan kan uteslutas. Den kylande effekten leder till att de termiska reaktionsförhållandena störs i brandhärden och därmed till reducering av reaktionshastigheten, så att elden släcks.

Förutom kyleffekten, har finsprutteknik har också en kvävande effekt av dimbildning.

För förstärkning av den beskrivna släckningseffekten har släckningsmedlet en skumbildande tillsats, så att en ännu högre vidhäftning och därmed ett bättre släckningsresultat till de brinnande föremålen kan uppnås. För specifika risker i områden med brännbara vätskor spelar denna sammanblandning en avgörande roll för effektiviteten i systemet.

Vi ser fram emot din förfrågan

Anfrage Formular

Links
Rechts
Fält med en * måste fyllas i!