BRANDSKYDDSLÖSNINGAR
INOM KÖK
BRANDSKYDDSLÖSNINGAR
INOM KÖK
BRANDSKYDDSLÖSNINGAR
INOM KÖK

BRANDSKYDDSLÖSNINGAR FÖR KÖKSSKYDD

Risker i köket

Vid tillagning av mat i storkök och köksverksamheter används stora mängder av heta fetter och oljor. Även vid noggrann hantering risken kan uppstå för brand. Redan ett obemärkt bortfall av överhettningsskyddet kan orsaka en stor brand. Protecfire erbjuder er ett prisvärt, effektivt och VdS godkänd lösning för detta område.

Fördelar

 • Trycklöst system
 • Ett munstycke för alla
 • Munstycksavstånd till 1,83 m (från fettytan är möjligt)
 • Inga skyddskåpor genom patenterade munstycken
 • Mycket låga underhållskrav
 • 10 år utan komponentbyte
 • Kräves litet plats
 • Patenterar automatisk utlösning utan remskivor och smältlod
 • Inga ytterligare styrskåp krävs
 • Snabb och lätt montering
 • Kräver ingen extern strömförsörjning
 • VdS godkännande: S 613002

Funktion och arbetssätt i en kompakt släckningsanläggning med finsprutning

I händelse av brand, utlöser automatiskt pneumatisk utlösningselementen av den stigande värmen. Utlösningstemperaturen är normalt inställd på 93° C. Utlösningen orsakar en ökning av trycket i styrledningen, vilken används som signal för släckningsprocessen.

Vårt brandbekämpningssystem baseras på principen av en släckningsanläggning med finsprutning, som sprider ut det speciella släckningsmedlet av dimma med egna utvecklade munstycken.

Under släcknings progress inleds först av väts sedan impregneras ytan med fasta ämnen samt stekolja på ett utmärkt sätt. Flytande brännbart fett bildas ett skyddfilm vilket håller brandytan gastät.

Vi ser fram emot din förfrågan

Anfrage Formular

Links
Rechts
Fält med en * måste fyllas i!