I brandskydd även
underst på högsta nivå
I brandskydd även
underst på högsta nivå
I brandskydd även
underst på högsta nivå

BRANDSKYDDSLÖSNINGAR FÖR GRUV- & TUNNELFORDON

På grund av allt mer kompakta och mer kraftfulla gruvmaskiner, vilket också måste uppfylla striktare miljöreglerna. Risker för brand blig allt mer påtaglig.

Tack vare den konsekventa vidareutvecklingen av den i gruvindustrin beprövade och godkända släckningstekniken för motor- och maskinskydd från firma protecfire , utvecklades den nya och unika detexline (detection – extinguishing / upptäckt-släckning) släckningsanläggningen.

Med vår patenterade teknologi förverkligas släcknings- och styrfunktionen i släckningsanläggningen via bara en ledning. Förutom material- och installationsbesparingar, kräver denna lösning ännu mindre utrymme i det objekt som skall skyddas och kan integreras optimalt där. Störande installationer hör därmed till det förgångna.

Oavsett om det är kolbrytning på djupet upp till 1500 m djup, transporter av kalium och salt upp till dagsljuset eller byggandet av tunnlar, svåra förhållandena för människa och maskin ställer de högsta krav på det material som används.

protecfire släckningsanläggningar av den nya generationen passar för detta område på grund av deras kompakta och okänsliga konstruktion för denna användning. Den möjliga avsaknaden av elektriska komponenter gör det precis för kolbrytning till en intressant lösning, eftersom möjliga antändningar av elektriska komponenter kan uteslutas.

Tack vare den nästan underhållsfria släckningsanläggningen reduceras betydligt operatörens höga underhållskostnader och stilleståndstider för fordonen. Funktionsdugligheten hos släckningssystemet har bevisats med många brandtester av den tyska Montan Technologie. Ett underjordiskt byggodkännande finns.

Fördelar

  • Lätt installation för nya fordon och uppgraderingar
  • Nästan underhållsfritt – underhåll kan genomföras av egen servicepersonal
  • Exakt och ultrasnabb branddetektering genom patenterad branddetekteringselemente
  • Tyskt underjordiskt byggodkännande sedan 2008
  • Trycklöst i driftsklart tillstånd
  • Kräver ingen extern strömförsörjning
  • Längre utströmningstider för släckningsmedlet på upp till 90 sek.
  • Användning vid en omgivningstemperatur på -30°C till 80°C

Finsprutteknologi

Med hjälp av finsprutmunstycken som protecfire har utvecklat bildas med en förhållandemässig liten mängd släckningsmedel på stor reaktionsyta. Detta resulterar i en enorm mängd droppar, som snabbt släcker branden.

På så sätt uppnås en mycket snabb nedkylning av brandhärden, och därmed störs de termiska reaktionsvillkoren för att släcka branden. Efter släckningsprocessen bildar släckningsmedlet en täckande film över komponenterna och skyddar därmed permanent mot en möjlig återtändning.

Vi ser fram emot din förfrågan

Anfrage Formular

Links
Rechts
Fält med en * måste fyllas i!