att alla
kommer säkert Fram
att alla
kommer säkert Fram
att alla
kommer säkert Fram

BRANDSKYDDSLÖSNINGAR FÖR BUSSAR & LASTBILAR

På grund av allt mer kompakta och mer kraftfulla motorer, vilket också måste uppfylla striktare miljöreglerna. Risker för brand blir allt mer påtaglig.

Tack vare den konsekventa vidareutvecklingen av den i gruvindustrin beprövade och godkända släckningstekniken för motor- och maskinskydd från firma protecfire GmbH, utvecklades den nya och unika detexline (detection – extinguishing / upptäckt-släckning) släckningsanläggningen.

Med vår patenterade teknologi förverkligas släcknings- och styrfunktionen i släckningsanläggningen via bara en ledning Förutom material- och installationsbesparingar, kräver denna lösning ännu mindre utrymme i det objekt som skall skyddas och den kan integreras optimalt där. Störande installationer hör därmed till det förgångna.

Motorrummet är termiskt sett inte ett homogent utrymme. Olika temperaturzoner kräver olika temperaturidentifiering och detektion. Topptemperaturer som kan tolereras i närheten av avgassystemet, kan i närheten av t.ex. elektriska komponenter redan utgöra en brandrisk. Utifrån denna insikt har protecfire för detektion delat in motorrummet i olika temperaturzoner och enligt denna temperaturprofil termiskt graderat brandidentifieringselementen (79, 93.....260°C).

protecfire kräver för detektion samt för släckningsmedelsinsatsen ingen extern energi. Systemet arbetar självständigt och är trycklöst i driftstillstånd.

Med användning av egna utvecklade finsprutmunstycken är det möjligt att uppnå ett optimalt släckningsresultat även utan högtryck. Redan under utvecklingen har protecfire följt det konstruktiva målet, att intelligent sätta ihop komponenter. Utifrån detta uppstod ett enkrets-rörsystem av den nya generationen för detektion och släckningsledning (detexline). Genom många års erfarenhet inom området för tunga maskiner i underjordisk användning, har principen visat att endast använda robusta komponenter.

Resultatet är nästan underhållsfritt släckningssystem, som vid bestämmelseenlig användning och visuell kontroll varje år kräver ett komponentbyte först efter 10 år eller efter en aktivering. Tack vare vår kontinuerliga forskning och innovativa processer fokuserar vi på ett tillförlitligt skydd för människor och miljö. protecfire har som bevis genom stränga testförfarande från statligt godkänd provningsanstalter.

 • DMT för underjordiskt godkännande
 • VdS för storköksgodkännande
 • SP4912 för motorskydd

Fördelar

 • 10 år utan komponentbyte
 • Lätt installation för nya fordon och uppgraderingar
 • Nästan underhållsfritt – underhåll kan genomföras av egen servicepersonal
 • Exakt och ultrasnabb branddetektering genom patenterad branddetekteringselemente
 • Framgångsrikt testat enligt SP 4912
 • Trycklöst i driftsklart tillstånd
 • Kräver ingen extern strömförsörjning
 • Längre utströmningstider för släckningsmedlet på upp till 90 sek.
 • Olika utlösningstemperaturer möjligt i ett system
 • Användning vid en omgivningstemperatur på -30°C till 80°C

Finsprutteknologi

Med hjälp av finsprutmunstycken som protecfire har utvecklat bildas med en förhållandemässig liten mängd släckningsmedel på stor reaktionsyta. Detta resulterar enorm mängd droppar, som snabbt släcker branden.

På så sätt uppnås en mycket snabb nedkylning av brandhärden, och därmed störs de termiska reaktionsvillkoren för att släcka branden. Efter släckningsprocessen bildar släckningsmedlet en täckande lager över komponenterna och skyddar därmed permanent mot en möjlig återtändning.

Vi ser fram emot din förfrågan

Anfrage Formular

Links
Rechts
Fält med en * måste fyllas i!