Vi har något mot brand

SLÄCKNINGSANLÄGGNINGAR

protecfire släckningsanläggning består huvudsakligen av

 • Släckningssäkerhet och styrning
 • Arbetar självständigt - ingen extern strömförsörjning nödvändig
 • Släckningsmunstycken

Behållarna är av rostfritt stål och kan levereras i olika standardstorlekar. Släckningsmedelbehållaren är trycklös i driftsklart tillstånd.

Den automatiska brandidentifieringen sker med termo-pneumatiska utlösningselement (Spy). Brandidentifieringselementen är robusta, trycklösa och nästan underhållsfria komponenter av rostfritt stål med ett mycket kort reaktionsförhållande (Ultra-Fast-Response / ultra snabbt svar). De ansluts till styrledningen och startar automatiskt efter att en fördefinierad utlösningstemperatur har överskridits.

Varje släckningsanläggning kan startas extra med en manuell utlösningsenhet.

Släckningsmunstyckena fördelar släckningsmedlet jämnt över skyddsobjektet.

Fördelar

 • Trycklöst i driftsklart tillstånd
 • Arbetar självständigt
 • Ingen extern strömförsörjning nödvändig
 • Robust och underhållsfri släckningsanläggning
 • Lätt montering
 • Flexibel användning tack vare modulsystem
 • Tekniskt försprång tack vare patenterade komponenter & system
 • Okänslighet mot extrem mekanisk påverkan och miljöpåverkan
 • Alla huvudkomponenter är tillverkade i rostfritt stål.

Montering

Tack vare ett sofistikerat modulsystem kan släckningsanläggningen snabbt och utan specialverktyg monteras, också av våra kunders monteringspersonal. Designad för enkel installation (modulsystem), är det ett praktiskt taget underhållsfritt system.

Underhåll

Vi levererar en nästan underhållsfri anläggning till dig. Alla komponenter i våra släckningsanläggningar är av rostfritt stål, för att utesluta korrosionsproblem.

Vi ser fram emot din förfrågan

Anfrage Formular

Links
Rechts
Fält med en * måste fyllas i!