UNECE R107-GODKÄNDA SYSTEM.

detexline 4v brandsläckningssystem för bussar och vägfordon
Patenterat brandskydd

Brandsläckningssystem för fordon på väg

Bussar | Lastbilar | Vägfordon

unece r107 logotyp protecfire
detexline protecfire - Brandsläckningssystem för bussar - R 107
R 107 detexline 4v protecfire - Brandsläckningssystem för bussar

Premium Automatiska brandsläckningssystem

Bussar | Lastbilar | Vägfordon

detexline 4v protecfire - Brandsläckningssystem för bussar

Ägarskap Unika fördelar

 • Inget tryck
 • Ingen elektricitet
 • (nästan) underhållsfri
 • Ultrasnabb upptäckt och släckning
 • Hybridsystem (vätska/gas)
 • Fungerar i alla vinklar och positioner
 • Korta stilleståndstider genom underhåll på plats (vart 10:e år)
 • Fungerar i temperaturer från -30 till 80 grader celsius
 • R-107-certifiering

Inga falska aktiveringar!

R 107 certifiering - brandsläckningssystem för bussar
fina sprutmunstycken protecfire
Inga falsklarm vid branddetektering

Senaste certifieringsprocessen 

protecfire genomförde vid RISE (Sverige) tester för brandsläckningssystem avsedda för motorrum enligt SP Method 4912, UNECE R107, AIS 135 - SPCR 183 eller SPCR 199 (P-märkning).

Tester gjorda med 4 liter detexline-behållare, med Tiborex Absolute-släckmedel.
Alla brandscenariotester var framgångsrika.

unece r107 logotyp protecfire

UNECE R-107-certifiering

Föreskrifter för brandsläckningssystem i motorutrymmen i bussar och turistbussar

Detta dokument innehåller ett förfarande för brandprovning av brandsläckningssystem för motorutrymmen i bussar och omfattar fyra provningar som är hämtade från SP-metod 4912 (SP är en teknisk tjänst för FN/ECE:s föreskrifter nr 107).

Kraven på brandsläckningssystem gäller för: fordon med ett däck, två däck, stela eller ledade fordon i kategori M2 eller M3 och särskilt fordon med en kapacitet på mer än 22 passagerare utöver föraren - "klass III". Fordon i klass III är konstruerade uteslutande för transport av sittande passagerare och kallas vanligen "bussar".

Tillförlitliga och progressiva tekniska lösningar

-30ºc till 80ºc

Ingen elektricitet

Ultrasnabbt 

Lågt underhåll

Inget tryck

Enkel linje

Helt mekanisk

Lätt att installera

Rostfritt stål

Super robust

R107 brandskyddssystem för fordon av protecfire

detexline®Systemets komponenter

 1. SPY termopneumatisk detektor
 2. Fint sprutmunstycke Bar 
 3. Släckbehållare utan tryck
 4.  detexline (släckning och upptäckt av pipping)
 5. Optiskt och akustiskt larm / testknapp
 6. Tryckvakt
 7. Pneumatiskt manuellt manöverdon
brandsläckningssystem för buss protecfire

Extremt kompakt!

LITEN OCH EFFEKTIV!
 • 4 Lt System (mindre fordon)
 • 7 Lt System (upp till 4m3)
 • 14 Lt System
 • 24 Lt System
 
 • Flera behållare kan installeras i 1 system
 • Sektorisering möjlighet (batteriutrymme/motor) med olika områden för detektering och släckning.

SPY® - Termopneumatisk detektering

protecfire-detektering är en toppmodern teknisk lösning. Den pneumatiska detektorn arbetar med argongas som utlöses av en temperatursäkring.
 • Enkelt, supersnabbt och pålitligt
 • Inga falska larm.
 • Patenterad
 • Flera temperaturområden:
  57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
 • Känslig för dolda bränder
 • Robust och exakt
 • Rostfritt stål
 • Ultrasnabb RTI 12 (reaktionstid)

INGA FALSKA AKTIVERINGAR!

Stänger för finspridning av munstycken

 • Helt tillverkad av rostfritt stål
 • Det snabbaste sättet att installera ett brandsläckningssystem i fack.
 • Installationstiden minskade med mer än 50%.
 • upp till 90º vinkelspray
 • En perfekt fin spray för temperaturminskning och penetration.
fina sprutmunstycken för brandbekämpning

detex360® specialmunstycke

 • 360º spray (total översvämning)
 • Helt tillverkad av rostfritt stål
 • Lätt att installera
 • Installationstiden minskade med mer än 90%.
 • En perfekt fin spray för temperaturminskning och penetration.
 • 1 st. kombination med SPY-detektorer
pneumatisk manuell utlösare för brandskydd

Pneumatisk manuell utlösning (tillval)

 • Mycket robust 
 • Upp till 20 meters avstånd från tanken (eller mer med en booster)
 • Väderbeständig
 • Lätt att använda
 • Långvarig 
larmknapp för brandsläckningssystem

Larm-/testknapp (tillval)

 • Systemtestfunktion
 • Summerlarm
 • Led varningslampa (grön och röd)
 • IP44 | 10-24 V DC | M 32 x 1,5 | Plast
 • Lätt att använda
 • Relä med potentialfria kontakter och en mikrokontroller
 • Avstängning med tidsfördröjning för motorn med tidsförlängning genom kommando.
protecfire släcktank

Patenterad behållare - inget tryck

 • Behållaren är inte under press
 • Systemet ökar bara trycket när det aktiveras
 • Hybrida undertryckningar: Flytande | Kväve
 • R.O.P.-system (Rise of Pressure)
 • En enda ledning för detektering och släckning
 • Fungerar i alla vinklar och positioner
Unece R107 - sp 4912 brandsläckningssystem för fordon - protecfire

Genom att undvika den vanliga detekteringen av plaströr med säkringar finns det bara en väg till systemet: rostfria eller galvaniserade rör med pneumatisk aktivering från detekteringen, följt av utsläpp av flytande medel genom samma rörledning.

Patenterad teknik!

Vad är detexline? ®koncept?
Ett enda rörledningsnät!

detexline® av protecfire®är ett patenterat system som endast använder ett nätverk av rörledningar för upptäckt och släckning. Mindre utrustning:
 • Bättre värde
 • Undviker funktionsstörningar
 • Snabbast att installera
 • Lätt att tillhandahålla underhåll
 • Enkel och pålitlig
 • Inga falska larm
 • Patenterad
 • Inget tryck | problem med tryckläckage
 • Ingen korrosion
 • Valfritt i galvaniserat stål eller rostfritt stål

KRAFTFULL
KYLDANDE EFFEKT

Flytande släckmedel

TiboRex® Absolut Särskilt flytande släckmedel

TiboRex Absolut är ett färdigblandat flytande specialsläckmedel utan tillsats av fluorkemikalier för mycket effektiv släckning av fasta bränder (brandklass A), vätskor, opolära kolväten (brandklass B) samt ätliga fetter och oljor. Den speciella formuleringen, vars huvudkomponenter även används som livsmedelstillsatser, garanterar exceptionell släckningskapacitet med oöverträffat miljöskydd.

brandskyddssystem för fordon R-107

Funktioner och funktionssätt

Vilka egenskaper har brandsläckningssystemet?

Brandsläckningssystemet bygger på principen om ett system för släckning med finspray. protecfire-munstyckena sprutar släckmedlet TiboRex Absolute i mycket fina droppar. Släckmedelsdropparna fuktar, impregnerar och kyler de brinnande ytorna.
Genom reflektioner och turbulens når släckmedlet även intilliggande områden, vilket gör att hela motorrummet skyddas.

Andra egenskaper:

- Trycklöst standby-läge för ökad säkerhet: Brandsläckningssystemet är inte trycksatt förrän det utlöses.
- Lågt underhåll: första regelbundna komponentutbyte efter 5 år.
- Självförsörjande utan extern energi: protecfire-undertryckningssystem fungerar pneumatiskt-mekaniskt. Det innebär att de inte kräver någon extra strömförsörjning.
- Automatisk och/eller manuell utlösning: Automatisk utlösning sker genom branddetekteringselement. Brandsläckningssystemet kan också utlösas av en pneumatisk manuell utlösningsmekanism.

Hur fungerar branddetektering?

protecfire använder termopneumatiska branddetekteringselement för att upptäcka brand. Dessa element utlöser brandsläckningssystemet endast om en viss temperatur överskrids. Fel på grund av fel på elektriska komponenter är därmed uteslutet.
Branddetekteringselement med olika utlösningstemperaturer kan användas eftersom motorrummet inte är ett termiskt homogent område utan innehåller olika temperaturzoner.

Vad händer i händelse av en brand?

Branddetekteringselementen är anslutna till en kombinerad kontroll- och släckningsledning, detexline. När ett branddetekteringselement värms upp till sin utlösande temperatur, öppnar en mekanism den inbyggda argondrivkassetten. Detta orsakar en ökning av trycket i ledningen. Tryckökningen öppnar en N2-drivmedelspatron i släckmedelsbehållaren. Det frigjorda drivmedlet pressar släckmedlet genom ledningen till släckmunstyckena.

Tekniska egenskaper
Namn detexline 4V - certifiering E1 107 R-080052
Arbetstemperaturområde -30ºC till 80ºC
Teknik Ökat tryck
Detektion och extern linje En integrerad 12Ø rörledning
Systemtryck Inget tryck
Detektionsteknik SPY-detekteringselement
Temperatur för utlösare Glasampull, 9 oberoende temperaturer: 57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
Livslängd för detektorer 10 år
Typer av munstycken S0,5
Släckningsmedel Tiborex Absolute
Släckmedel Volym 4L, 7L, 14L, 24L
Släckningsteknik Teknik för fin sprutning
Släckbehållare (tryck) Trycklös (svetsad/förseglad patron inuti)
Produktmaterial Rostfritt stål / andra
Larmsignalomkopplare Ja
Underhållsinspektion Årligen enligt handboken
Utbyte av delar Varaktighet 10 år
Satser tillgängliga 4L, 7L, 14L, 24L
Cylindrar Mått 7L: 150 Ø X 585 ±2  | 14L:200 Ø X 580,5 ±2 | 24L: 246 Ø ±2 X 654,5 ±4

DE VANLIGASTE FRÅGORNA:

På vilka fordon kan brandsläckningssystemet användas?
Systemet är fritt från faror och lätt att installera. Det kan installeras i vilket fordon som helst: Det kan installeras i alla fordon: byggfordon, gruvfordon, bussar, minibussar, skåpbilar, husbilar, jeepar, tävlingsbilar osv.
diesel, el eller gas

Var är det automatiska detektions- och släcksystemet placerat?
De termiska detektorerna placeras i motorns övre del för att upptäcka ovanliga värmeansamlingar genom temperaturer som valts i förväg, normalt har vårt kit för bussar en temperatur på 180 ºC. I områden som t.ex. parkeringsutrymmet kan en annan lägre temperatur väljas, t.ex. 130ºC. Spridningsmunstyckena är riktade mot kritiska områden i motorn, t.ex. turbo, avgassystem osv. Denna fördelning gör punkt till punkt-effektivitet under släckningen.

Kan jag skydda endast ett område eller måste jag utrusta hela fordonet?
Systemet används i kritiska områden: motorrummet och parkeringen. Det kan också användas på hjul och interiörer. Systemet är modulärt och kan användas varhelst det önskas.

Om det uppstår en brand, kommer min utrustning att skadas av släckmedlet?
TiboRex Absolute är ett flytande släckmedel för att vara säkert och effektivt. Elektriska komponenter kan påverkas, men i vilket fall som helst skulle de skadas av den begynnande branden. All annan utrustning påverkas aldrig och den efterföljande rengöringen är snabb och enkel. Andra typer av släckmedel (pulver, gas osv.) skulle inte vara lika effektiva, eftersom de kan utvisas av fordonets framfart och inte verkar på branden.

Tar det lång tid att installera ett system?
Nej, det beror på fackets storlek och utformning. När det gäller en bussmotor görs arbetet på högst 3 timmar. Systemet är lätt att montera och även att demontera.

Kan systemet brinna oavsiktligt?
Nej, vårt system är exakt och känner av temperaturer med precision. Beroende på var värmesensorerna är placerade väljs en viss temperatur först när facket når den exakta temperaturen.

Kan inte munstyckena täppas till?
Nej, våra munstycken är utformade för att hålla sig rena och obehindrade. Motorrummen är särskilt utformade och behåller sin effektivitet under hela sin livslängd.

Några referenser till installationer: